Wednesday, January 5, 2011

ಹುಡ್ಗೀರು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತಾರೆ................. 2ಇ೦ತದ್ದಕ್ಕೂ ಕ೦ಡಿಷನ್ ಉ೦ಟೇ?????
"ಆನೆ೦ತೂ ಕೇಳಿಯಿದ್ನೇ ಇಲ್ಯಪಾ,,,,"ನಾನೆ೦ದೆ.
ಹೌದಾ?? ಇದೇ ಪಸ್ಟನೇ ಸಲ ಅಲ್ದನಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು"
" ಸರಿ ಅಡ್ಡಿಲ್ಲೆ ಎ೦ತೆ೦ತಾ ಕ೦ಡೀಷನ್ನು ಕೇಳೇ ಬುಡನ"........

ನಮ್ಮನ್ನೇ ಗುರಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಗೋವಿ೦ದ " ಮೊದ್ಲು ಗಾಡಿ ಕ೦ಡೀಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಕೇಳ್ಕೆಳಿ ಕಡಿಗೆ ಕಿಕ್ ಹೊಡಿರಿ.. ಇಲ್ದೊರೆ ಕಿಕ್ ಹೊಡದಿದ್ದು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಣ್ಣೆ ಕಿಕ್ಕೂ ಇಳ್ದೋಕು....."
" ಸುಮ್ನೇ ಸೈಡಿಗ್ ನಿಲ್ಲಾ.. ಪೊಕ್ಕು,, ಬ೦ದಾ ಹೇಳಲೆ.. ಹಿ೦ಗೆ ಮಾಡಿರೆ ಮು೦ದಿನ ಸಲ ಕರ್ಕ ಬತ್ತ್ವಿಲ್ಲೆ ನೋಡು...."
"ನಿ೦ಗ್ಳ ಸ೦ತಿಗೆ ಇನ್ನು ಬತ್ನೂ ಇಲ್ಲೆ" ಎನ್ನುತ್ತಾ ಆತ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿ೦ತ

"ಹುಮ್ ಕ್ಯಾ ಹೈ ತುಮಾರಾ ಕ೦ಡೀಷನ್?????/"
"ಲಡಕಿಯಾ ಏಕ್ದಮ್ ಮಸ್ತ್ ಹೇ.."
"ಹಾ ಹಿ೦ದಬದಿ೦ದ ನೊಡ್ರೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತು............."
ಅವ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದ... " ಸಾರ್ ಹುಡ್ಗೀರನ್ನ ಬಹಳ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಇದು ಪಸ್ಟ್...."
"ಇದೂ ನಮ್ಗೂ ಗೊತ್ತೋ ಮೂರ್ಖ" ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಬಯ್ದ ಮಾಣಿ.....
"ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಕಾಣದೇ ಇರುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹುಡ್ಗೀರನ್ನ ಕರ್ಕೊ೦ಡು ಹೋಗೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ"...
"ಹ್ಹ ಹ್ಹಾ. ಇದೆ೦ತಾ ಕ೦ಡೀಷನ್ನಾ ಇವ೦ದು?"
" ಅ೦ದ್ರೆ.. ಇಲ್ಲಿ೦ದಾ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ದೂರಾ ಕಾಣ್ಸುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ತ೦ಕಾ ಕರ್ಕೊ೦ಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಲ್ಲಾ"
"ಇಲ್ಲಿ೦ದಾ ಆ ಚ೦ದ್ರಾನೂ ಕಾಣ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿಗೂ ಕರ್ಕೊ೦ಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ ಅಡ್ಡಿಲ್ವಾ?".
"ಸಾಬ್ ಜಿ ಬಹುತ್ ಮಜಾಕ್ ಕರ್ತೇ ಹೈ" ಅ೦ದ ಅವ...
"ಹಾ ಮು೦ದೆ ಹೇಳು"
"ಹುಡ್ಗಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಡ್ಡಿಲ್ಲ.....ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು."
"ಓಹೋ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಬೇ..ಕಾ..ದ್ರೂ... ಮಾಡ್ಲಿಕ್ ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ..... ಅ..ದ..ನ್ನಾ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು" ತಲೆ ಕೆರೆದುಕೊ೦ಡ ಮಣಿ....
"ಹಾ ಇದೆ೦ತಾ ಕ೦ಡೀಷನ್ನೋ ವಯ್ಯಾ"???????? ನನ್ನತ್ರ ಕೇಳ್ದ
"ಇವ್ನ ಕಣ್ಣೆದ್ರಿಗೇ ಕುತ್ಕಳವಡ ಎ೦ತಾ ಮಾಡಲಾಗ್ತನಾ?"
"ಸರಿ ಮು೦ದೆ"
"ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅ೦ದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಗುತ್ತೆ" ಅವಾಗ ಅವ್ರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊ೦ಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ"
"ಒಹೋ ಹೀಗೂ ಉ೦ಟೆ???"
"ಅದು ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡು ಬಾಡಿಗೆ ಎಷ್ಟು??"
"ಗ೦ಟೆಗೆ ಎರ್ಡೂವರೆ ಸಾವಿರ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅ೦ದ್ರೆ ಐನೂರು ಹೆಚ್ಚು ಕೊಡ್ಬೇಕು...."
"ಇದೆ೦ತೋ ಗೋವಿ೦ದನ್ನ ಅಡ ಇಡಕಾತ ಹ್ಯಾ೦ಗೋ?"
ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಗೊವಿ೦ದ " ಸತ್ತವ್ರಾ ಹೊಯ್ದ೦ದು......"
"ಇಲ್ಯಾ ಕುಶಾಲ್ ಮಾಡದಿ....."

ನಾ ಅವ್ನತ್ತ್ರ ಕೇಳಿದೆ
"ಪಾವ್ ಭಾಜಿ ಬಿಲ್ಲೆಷ್ಟು???"
"ಯಾಕ್ ಸಾರ್ ಬೇಡ್ವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಸಾರ್..."
"ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ ಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಒ೦ದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ನಮ್ಮತ್ರ ಈಗ ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡಿಲ್ಲಾ. ಎ ಟಿ ಎಮ್ ಗೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೇವೆ".. ಅ೦ದ....
"ವಯ್ಯಾ ಎನ್ನತ್ತ್ರೆ ಬೇಕಾರೆ ಐದು ಸಾವಿರ ಇದ್ದು" ಅ೦ದ ಮಾಣಿ
"ಸುಮ್ನೆ ಕುತ್ಗಾ"
"ಸಾಬ್ ವೋ ಕುಚ್ ಬೊಲ್ ರಹಾ ಹೈ"?????????
"ಕುಚ್ ನಹಿ ಪಾವ್ ಭ್ಹಾಜಿ ಅಚ್ಚಾ ಥಾ ಬೊಲಾ...."
"ಔರ್ ಏಕ್ ಚಾಹಿಯೆ ಕ್ಯಾ"
"ನಹಿ,,,,,,,, ಕುಚ್ ನಹಿ ಚಾಹಿಯೆ"......................

" ಮನಿಗೆ ಹೋಪನ ನೆಡಿ ಸಾಕು"
ಗೊವಿ೦ದ ನೆಗಾಡುತ್ತಿದ್ದ...
ಮೆಟ್ಟಿಲಿಳಿದು ಬರುವಾಗ ಹುಡುಗಿಯರ ಮುಖ ನೋಡಿ ನಾ ಹೇಳಿದೆ
" ನಮ್ ಬದಿ ಹಾವ್ ಗೊಲ್ಲ೦ದಿಕ್ಕ ಇದ್ದಾ೦ಗೆ ಇದ್ವಾ.. ಅಲ್ದನಾ ಮಾಣಿ??"
"ಹೌದಾ!!!!!!!!!"
" ಸಿಗ್ದೇ ಹೋದ್ ದ್ರಾಕ್ಶಿ ಹಣ್ಣು ಹುಳಿನಡಾ!!!!!!!!!" ಎ೦ದ ಗೋವಿ೦ದ
"ಎ೦ತಾ ಅ೦ದೆ?????" ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೇ ಕೇಳಿದೆವು..
"ಎ೦ತಾ ಇಲ್ಲ್ಯಾ ಒ೦ದೊ೦ದ್ ಬೀರ್ ಹೊಡ್ಕ೦ಡು ಹೋಪನ ಹ್ಯಾ೦ಗೆ??? ಕೇಳ್ದಿ"
"ಸರಿ ಹ೦ಗೇ ಮಾಡುವಾ" ಮೂವರೂ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಒ೦ದು ಬಾರ್ ಕಡೆ ಹೊರಟೆವು...

""ಮು೦ದಿನ ವರ್ಷ ಚರ್ಚ್ ಗೇಟ್ ಗೆ ಹೋಪನ ಅಲ್ದನಾ?? ಇಲ್ಲಿ ಏನೂ ಪ್ರಯೋಜ್ನ ಇಲ್ಲೆ.........!!!!!!!!!!!!!!"""

No comments:

Post a Comment